מאגר ספקים | רשת מרכזי הצעירים

אתר | פייסבוק | כל מרכזי הצעירים

רשת מרכזי הצעירים מנהלת מאגר ספקים מגוון ומקצועי, כחלק מייעול ושירות מתקדם עבור מרכזי הצעירים הפרוסים ברחבי הארץ.

הרשת מברכת את הספקים הנבחרים שהינם בעלי ידע ומומחיות בתחומים בהם פועלים מרכזי הצעירים ומאחלת בהצלחה והמשך שיתופי פעולה מוצלחים.

דגשים: 

✔ הרישום במאגר אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של הרשת  אלה מטרתו לשמש כמאגר ספקים פוטנציאלי בלבד למרכזי הצעירים.

✔ המאגר יתעדכן מעת לעת.

✔ בתחילת כל שנה קלנדרית תשלח הודעה לכל הרשומים במאגר, במסגרתה יתאפשר להם להיכלל במאגר לשנה נוספת בתשלום. במידה ולא ישיבו – הם יגרעו מהמאגר.

✔ בחירת המציעים תתבצע על פי צרכי רשת מרכזי הצעירים, ושיקול דעתה הבלעדית.


👇העזרו בתגיות כדי למצוא את הספק/שירות הרלוונטי עבורכן.ם

כל האירועים והפעילויות

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש