מילי פרץ
מגזר חרדי

מפעלות שמחה

רשומים

i

עמותת "מפעלות שמחה" שמה לה כמטרה עליונה, לתת לכל בת ובת את האפשרות למימוש הפוטנציאל האישי שנמצא בה, וכמשימה קדושה להקנות לבנות את היכולת להתעלות מהמצב האישי הסבוך שממנו הגיעו ולהתעלם מהמצב הסוציו אקונומי שבו הן נתונות ולהגיע לפסגות.

לאילו מגזרים מתאים הארגון?

המלגה מיועדת לסטודנטיות מהמגזר החרדי.

אנחנו מחפשים מלגאים ומלגאיות להשתתפות במספר סוגי פרויקטים:

הסטודנטיות שייתנדבו בפרויקט יעבירו פעילות חברתית חינוכית, ולימוד עם סטודנטיות צעירות יותר.

בסמינר יופקו מפגשים ופעילויות, למעגלים אנושיים שונים מתחומי הקהילה, בהם תענקנה הסטודנטיות מפרי יכולתן הלימודית והאישיותית. לדוגמה:

1. "הלולאה הכפולה" - מפגשים עם נשים בקהילה (לפחות שלוש פעמים במהלך הסמסטר) לצורך ליבון סוגיות חינוכיות, ומתן כלים בינ-אישיים להתמודדויות בבית, בדגש על מצבי קיצון.

2. הסטודנטיות תענקנה מענה רגשי לילדים בעלי מוגבלויות, ולבעל לקויות מתחום קש"ר, בחדר הסנוזלן המאובזר והמקצועי, המאפשר גריה רב חושית ושיח טיפולי.

3. הסטודנטיות תערכנה פעילויות לימודיות באמצעות הפעלה חברתית, תוך שימוש בפדגוגיה מוטית עתיד-בכתות שונות בקהילה, ובהסתמך על משאבי ידע שגובשו בקהילות לומדים שהסטודנטיות שותפות בהן.

4.יוענק פורמט עיצוב אומנותי מלוטש, לאירוע קהילתי שיופק ע"י אחד מארגוני התמיכה בקהילה, כגון: עזר מציון.

5.יונגשו פעילויות מתחום הספורט הטיפולי, לקבוצות ילדים מתקשים, ולבנות הגיל השלישי.

6.יערכו ימי פעילות יחודיים, באמצעות שיטות למידה חדשניות, ובעזרת אבזור מקצועי- בבי"ס לבעלי לקויות התנהגות, שיבחר עפ"י קריטריונים מובנים.

7.יוגש סיוע למודי מקדם- פרטני, לתלמידות מתקשות, בעלות רקע סוציואקונומי קשה.

הסטודנטיות תבחרנה מן התחומים הנ"ל, בכפוף להכשרתן המקצועית, ובתוך בקרה ולווי של הסגל המקצועי.

הפעילות תתקיים ברחוב הנביאים 74

ההתנדבות נעשית במהלך שנת הלימודים האקדמית, 4 שעות בכל שבוע, בסך הכל כ-33 שבועות. על המלגאים והמלגאיות למלא 130 שעות התנדבות בסה"כ, ועוד 10 שעות העשרה דרך מרכזי הצעירים ומידעל'ה = 140 שעות מלגה סה"כ.

מספר תקנים: 200

דרישות מלגה:

דרישות קדם:

ההתנדבות בארגון מיועדת לסטודנטיות מהמגזר החרדי

אין צורך שהסטודנטיות יגיעו עם ידע קודם.

דרישות מיון:

אנו מקבלים את טפסי המועמדות ומנהלים שיחה עם המועמדות לוודא התאמה לפרוייקטים השונים.

מייל ליצירת קשר: milibenn@gmail.com