מלגות לשנת הלימודים תשפ"ג

זכאות למסלולי תכנית פר"ח

הזכאות למסלולי תכנית פר"ח:

סטודנטים אשר ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), או לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג, או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט, או תלמידי סמינרים חרדיים.

הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת 2023.

קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"ג, במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי העירייה, או על ידי גופים שותפים.

סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס פתיחת שנה, יום עיון וטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד שייקבע על ידי קרן המלגות, במהלך שנת 2023 תשפ"ג.