Jamal Alkirnawi

קורס הדרכה בנושא השואה לחברה הערבית בנגב

Whats-App
31/07/2020
00:30
חינם

תיאור הפעילות:

המכון ללימודי שואה במוזיאון יד מורדכי ועמותת השחר החדש בנגב, מכריזים בזאת על פתיחת קורס למדריכים לללימודי השואה בחברה הערבית בנגב. הקורס יפתח בסוף חודש יולי הקורס יעסוק בנושא השואה, יועבר בשפה העברית ויכשיר את המשתתפים להדרכת קבוצות בשפה הערבית במוזיאון יד מרדכי. בניית הקורס והנחייתו נעשית בשיתוף צוות ״השחר החדש בנגב״ ובתמיכת קרן יק"א.

‏‎בוגרי הקורס יקבלו תעודות של מדריך ממוזיאון יד מורדכאי אנו מחפשים מורים מהנגב בתחום היסטוריה, חינוך וחינוך לא פורמאלי... המעוניינים ללמוד נושא מורכב ומרתק ולהשתלב בעבודה חינוכית משמעותית. הקורס יתקיים בחודשים יולי-ספטמבר במוזיאון יד מרדכי בימי חמישי, כולל סוף שבוע מרוכז עם לינה ובהמשך נסיעה לפולין לאתרי התרחשות השואה)הנסיעה תתקיים ככל שיתאפשרו נסיעות לחו"ל. (עלות הקורס 500 ש"ח

‏‎• מספר המקומות מוגבל • ‎יהיו ראיונות קבלה ומיון ראשוני.

‏‎יש להגיש קורות חיים בעברית עד תאריך 10.7 אל כתובת מייל:

[email protected]

מספר מינימאלי של משתתפים לקיום הפעילות:

15