Gali Konky

ערב פיתוח אישי

צעירים
סדנה
חינם
מרחב דרום מערב
יום ב׳ 15/03/2021
20:30 - 22:00
חינם

 

ערב ביוזמת צעירות דתיות משכונות שפירא וקרית שלום 

נדבר על הצגה עצמית, הצבת מטרות אישיות ולמה כדאי לספר אותן לחברות ובקהילה

ובכלל איך הקשריים האישיים שלנו יכולים לקדם אותנו

אירועים נוספים