Gali Konky

בואי נהיה הזוג הזה

צעירים
מרחב דרום מערב
zoom
20:30-21:45
חינם

רשומים (25)

14+

בואי נהיה הזוג הזה - על הורות, זוגיות ותפקידים מגדריים

גם זוגות שחולמים על הורות שווה והדדיות נפגשים עם החיים, הפרנסה, הקורונה והלו"ז

איך נדבר על זה? ואיך מיישבים בין ציפיות חברתיות לרצונות של כל אחד ואחת?

ומה הקשר בין כל אלה לצרכים של הילד/ה?

נדבר על זה 

ההרצאה בהנחיית רלי קצב - M.S.W 

טיפול רגיש מגדר | ליווי בהורות |הכשרה והדרכה לצוותים

מארחים: מרחב קהילה דרום מערב והקשת 49


אירועים נוספים