Gali Konky

מי מפחד ממרים? עם אשר גניס

אזרחים ותיקים
מבוגרים
און-ליין
הרצאות והעשרה
אונליין
מרחב צפון מערב
מרחב צפון מזרח
ZOOM
יום ג׳ 09/03/2021
18:00 - 19:15
חינם

רשומים (104)

93+

מרים הנביאה היא הדמות הנשית הראשונה הפועלת כאשת ציבור. מנהיגותהּ באה כאנטיתזה למנהיגותם של משה ושל אהרון אחיה. היא מעזה לצאת בפומבי נגד משה, ומשלמת מחיר כבד. למרות זאת העם מעריץ אותה. מרים פורצת דרך, ומציעה אלטרנטיבה למנהיגות המסורתית הגברית. האם בגלל זה נדחקה לשוליים?