Gali Konky

על נשים במעגל הזנות | עם שלומית אגוזי, עמותת לא עומדות מנגד

אזרחים ותיקים
מבוגרים
הרצאות והעשרה
אונליין
מרחב צפון מערב
ZOOM
יום ד׳ 10/03/2021
19:00 - 20:15
חינם

 

47+

בהרצאה של עמותת "לא עומדות מנגד" נשמע על תופעת הזנות: איך נשים מגיעות לשם ולמה ככ קשה לצאת מהמעגל. נשמע כיצד הפכה קבוצה קטנה של אקטיביסטיות לעמותה המונה מעל 19,000 מתנדבות.

״לא עומדות מנגד״ היא עמותה רשומה, המסייעת לנשים במעגל הזנות. העמותה מנהלת ומפעילה באמצעות קבוצת פייסבוק קהילה של אלפי מתנדבות בכל הארץ, המעניקות סיוע מעשי, רגשי וחומרי לשורדות זנות.הקהילה מהווה מרחב לנשים הנמצאות או היו במעגל הזנות, להשמיע את קולן הייחודי ולהתמך בתוך הקהילה או מחוצה לה.הקהילה שלנו מונה עשרות אלפי חברות וחברים ומשמשת כגשר בין נשים מתנדבות לשורדות זנות

שלומית אגוזי, חברה בלא עומדות מנגד מהימים הראשונים להיווסדה. יזמית פרוייקטים בשילוב הקהילה, בדגש על מודעות והסברה לקהילה לסיוע לשורדות זנות. מכהנת בתפקיד סמנכלי"ת הכספים של העמותה. חברת הנהלה.