מרתונים

עוד רגע המבחנים מתחילים ואנחנו רוצים לוודא שכולםן יצליחו לעבור את הסמסטר הזה בשלום! האגודה דאגה לעשרות מרתונים לתרגול וחזרה על החומר - והשנה, המרתונים ללא תשלום! כןכן! ח י נ ם

כל המרתונים