תקנון החוגים בצור יצחק

תקנון שנת פעילות תשפ"ג 2022-2023

פעילות:

1. הפעילות במרכז הקהילתי צור יצחק ("המרכז") תחל ביום 01.09.22 ותסתיים ביום 31.07.23 ("שנת פעילות").

2. החוגים יתקיימו במהלך כל שנת הפעילות למעט בחגים, ערבי חג, ימי חול המועד ובמועדים שצוינו ב"לוח חופשות וחגים".

3. מועדי החופשים מגולמים במחיר החוגים.

4. מספר המשתתפים בחוגים המוצעים במרכז מוגבל, יש להקדים ולהירשם.

5. הרשמה פירושה תשלום מלא בלבד.

6. אין הבטחת מקום למשתתפים ממשיכים. יש להירשם בכל שנת פעילות מחדש.

7. ניתן להירשם לשיעור ניסיון החל מתאריך 29.08.22 בלבד, באמצעות שליחת מייל למרכז הקהילתי ועל בסיס מקום פנוי.

8. רשימת המתנה תפתח מרגע שמולאה מכסת המשתתפים לאותו החוג. במקרה זה לא תתאפשר השתתפות בשיעור ניסיון.

נהלי הרשמה:

1. דמי רישום חד פעמיים ע"ס 30 ₪ ייגבו במועד ההרשמה עבור כל חוג.

2. פתיחת כל קבוצה והפעלתה תלויה ברישום של מספר משתתפים מינימלי.

3. המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל שיעורים במהלך שנת הפעילות בגין אילוצים ואירועים שונים ובכלל זה שירות מילואים של מדריכי ומאמני החוגים, כוח עליון, מחלה, אירועי קהילה ויישוב.

4. המרכז מתחייב לקיים לפחות 42 שיעורים בחוגים חד שבועיים ו-84 שיעורים בחוגים דו שבועיים במהלך שנת הפעילות.

5. המרכז מתחייב לקיים לפחות 38 שיעורים בחוגים חד שבועיים המסתיימים בחודש יוני 2023.

6. המרכז שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח ו/או לסגור חוגים וכן לשנות מועדי שיעורי חוגים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7. המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק ע"פ שיקול דעתו הבלעדי השתתפות משתתף/ת בחוג, במידה והשתתפותו/ה פוגעת בפעילות התקינה של החוג.

8. החייבים כספים למרכז לא יורשו להירשם לחוגי המרכז בשנת הפעילות עד להסדרת התשלום.

9. תושבי חוץ שהינם תושבי המועצה האזורית דרום השרון ישלמו תוספת של 10% למחירי החוגים והפעילויות.

10. תושבי חוץ שאינם תושבי המועצה האזורית דרום השרון ישלמו תוספת של 15% למחירי החוגים והפעילויות.

אופן התשלום:

1. התשלום עבור השתתפות בחוג ("התשלום") יתבצע בזמן הרישום לפעילות.

2. לא יתאפשר רישום לחוגים ללא ביצוע תשלום.

3. ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי.

4. התשלום הראשון יחויב ב-01.10.2022 עבור חודש ספטמבר, וכן הלאה.

5. המחיר עבור הצטרפות לחוג במהלך שנת הפעילות יהיה יחסי ובהתאם למס' החודשים שנותרו בשנת הפעילות.

6. באחריות הנרשם להודיע על כל שינוי בפרטי התשלום.

הנחות:

1. ברישום משפחתי ליותר מחוג אחד במרכז, תינתן הנחה בגובה 5% ממחיר החוג הזול ביותר.

2. ההנחות לא יחולו ברישום לחוגי בוגרים, קבוצות ליגה, נבחרות, להקות מחול, חוגי ופעילויות נוער ואירועי תרבות.

3. ההנחות יינתנו החל מחודש אפריל עבור כל שנת הפעילות.

החזרים כספיים:

1. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות משיעור מכל סיבה שהיא.

2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, בגין היעדרות משיעורים לתקופה של מעל שלושה שבועות מסיבה בריאותית יינתן החזר כספי בהתאם, בכפוף להצגת אישור רפואי.

3. לא יינתן החזר כספי בגין אי קיום שיעור עקב היעדרות מדריך או מאמן. במקרה כאמור, הפעילות תתקיים ע"י מדריך ממלא מקום או במועד חלופי.

4. לא יינתן החזר עבור דמי הרישום שנגבו בעת ההרשמה.

5. לא יינתן החזר כספי עקב חולי בנגיף הקורונה ו/או בידוד עקב נגיף הקורונה.

ביטול רישום:

1. הודעת ביטול רישום ניתן למסור עד ליום ה-25 לכל חודש למזכירות המרכז באמצעות המייל: [email protected] -באחריות השולח לוודא הגעת המייל.

2. לא יתאפשר ביטול רטרואקטיבי.

3. החזר כספי יינתן מה-1 לחודש שלאחר הודעת הביטול ועד תום התקופה לה נרשם.

4. עם ביטול רישום לחוג מכל סיבה שהיא, תקוזז ההנחה במלואה ככל שניתנה.

5. משתתף רשאי לקחת חלק בחוג עד תום החודש בו נמסרה הודעת הביטול.

6. לא יתאפשר ביטול חוג לאחר התאריך 31.3.23.

מעברים בין חוגים:

1. בקשות למעבר בין חוגים יוגשו עד ליום ה-25 לכל חודש למזכירות המרכז באמצעות המייל: [email protected] -באחריות השולח לוודא הגעת המייל.

2. לא יתאפשר מעבר בין חוגים ע"ב בקשה בעל פה.

3. מעברים בין חוגים ייעשו אך ורק בתחילת כל חודש.

      סינון תצוגה

      כל מרחבי החוגים

      לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש