זימון תורים לייעוץ משפטי - עבור שוכרי דירות בת״א / Schedule a legal advice

שלום, ברוכים הבאים לזימון תור ליעוץ המשפטי המסובסד במזא"ה 9 בית הצעירים.

שירות הייעוץ המשפטי נועד לשוכרי דירות תושבי העיר בהתמודדות עם מצוקת השכירות. השירות מסובסד על ידי העירייה ונערך בשיתוף לשכת עורכי הדין - מחוז תל אביב והמרכז. בפגישות הייעוץ תוכל/י לקבל חוות דעת משפטית אודות חוזה השכירות, זכויותיך וחובותיך, ומידע אודות האפשרויות העומדות בפניך. תשומת לבך כי השירות אינו כולל ייצוג בבית משפט או כתיבת מכתבים על ידי עורך דין. אנחנו מאחלים לך בהצלחה ומזכירים כי מומלץ לבדוק היטב חוזי שכירות בטרם החתימה עליהם.

ENG

.Schedule your appointment for legal advice - for apartment tenants in Tel Aviv

The legal advice service is intended for apartment tenants residing in the city and dealing with the rental crisis. The service is subsidized by the municipality and is conducted in collaboration with the Tel Aviv and Central District Bar Association. During the meetings you can receive legal advice regarding your lease agreement, your rights and obligations, and information about the options available to you. Please note that the service does not include representation in court or letter writing by a lawyer. The cost of the legal advice service is 45 ILS. We wish you success and remind you to carefully review rental agreements before signing them

RUS

Запись на субсидируемую юридическую консультацию для арендаторов квартир в Тель-Авиве

Услуга юридической консультации предназначена для арендаторов квартир, проживающих в городе в условиях арендного кризиса. Услуга субсидируется муниципалитетом и проводится в сотрудничестве с Коллегией адвокатов Тель-Авивского и Центрального округа. На консультациях вы сможете получить юридическое заключение об аренде, ваших правах и обязанностях, а также информацию о доступных вам вариантах. Обратите внимание, что услуга не включает представительство в суде или написание писем адвокатом. Стоимость консультации 45 шекелей. Желаем вам успехов и напоминаем, что рекомендуется тщательно проверять договоры аренды перед их подписанием

Если у вас возникли проблемы с записью на консультацию или любые другие вопросы про Mazeh 9, которые вы хотите задать на русском языке, обращайтесь на почту [email protected]

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש