ביתמלאכה שער הנגב
נגרות

יד ביד נגרות

יום ה׳ 22/09/2022
16:30
השתתפות בקורס
נגרות

 

משרד הרווחה והביטחון החברתי, האגף לשירותים חברתיים שער הנגב ויחדיו – עמותת ותיקי שער הנגב

מזמינים אתכם לקחת חלק בתוכנית "יד ביד" 

לחיזוק קהילת שער הנגב וותיקי שער הנגב

סדנה של 10 מפגשים, כל מפגש 3 שעות, בהן נפגש ונעבוד בעץ בגילוף כף וקערה מעץ טבעי בעזרת כלי עבודה ידניים

יום חמישי 16:30 -19:30 

מדריך - נדב עמיקם מורה לעץ וגם עצה, חבר כפר עזה 

עלות 

לבני 60 ומעלה - הסדנה חינם

לבני/ות 59 ומטה - 100 ש"ח למפגש