בשביל הנופלים

שכב בני שכב במנוחה. אבי דסקל

רשומים (109/110)

98+

שכב בני שכב במנוחה
מדריך: אבי דסקל

מחללי המאורעות לחללי האוניה אלטלנה
סיור בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב שם נחשף
לאנדרטת קהילת זדונסקה וולה שנספתה בשואה
חללי האצל שנקברו באישון ליל
חללי המאורעות
יציאה לגן לונדון
גן ההעפלה והתייחדות עם חללי העפלה
וסיום באנדרטת האלטלנה בחוף תל אביב
מלחמת אחים לא עוד
בלשונו של מנחם בגין מפקד האצל
בואו ונחלוק להם כבוד

בהשתתפות משפחתו של טוראי יצחק גילר ז"ל

הסיור הוא סיור עירוני
נקודת מפגש: בכניסה לבית העלמין רחוב טרומפלדור, תל אביב.