RNG- Talents

מחוללי יוזמה, השפעה ושינוי ברמת הנגב

קהילת הטאלנטס החברתיים במועצה מורכבת מיזמים, עובדי מועצה ופעילים יישובים.

הטאלנטס הם אלה הנפגשים (ON\OFF LINE) על מנת להשפיע על מוביליות רב תחומית במרחב המועצה. מאפיינים:

 • UP TO DATE רלוונטי וחדשני.
 • חיבוריות ורישות- הנגשת שיתופי פעולה באמצעים פיזיים ודיגיטלים.
 • קידום חברי הקהילה בפיתוח מיומנויות מקצועיות וחשיבה יצירתית פורצת דרך.

  ערכים:

 • כיף (כן  זה ערך)
 • שייכות למועצה 
 • אין תחליף  לקשר אישי
 • בלתי פורמליות
 • אלגואיזם
 • שילוב אימפקט חברתי


™ הבניין הכתום | מעבדה ליזמות צעירה 

™ עבודה אבל לא רק - ריכוז קישורים מעולמות הקריירה המתעדכן שבועית

™ קבוצת הווצטאפ של הקהילה

אירועים

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש

Talented Communities

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש