Moran Harel
☂️☂️

על צוואות וירושות

27/01/2022
18:30 - 19:45
ביטוח
בנקים ומוסדות
השקעות
חקיקה ורגולציה
כלכלת המשפחה
פרישה / פנסיה

רשומות (297)

למי מיועדת ההרצאה:

לכל הנשים של עוברות ושוות אשר חוששות, מפחדות, נמנעות מלחשוב על מה יקרה אם...

אם זה יקרה יום אחד, מתישהוא, בעוד מלא מלא מלא שנים או בקיצור למה כל כך חשוב לערוך צוואה

על מה נדבר:

איך סיפור איתן בירן (אסון הרכבל מאיטליה) היה יכול להימנע אם ההורים שלו ז"ל היו משאירים אחריהם צוואה,

על סוגי צוואות

על החשיבות עריכת צוואה כשהילדים קטינים

על חשיבות עריכת צוואה בפרק ב'-ג'-ד' 

מה הקשר בין הסכם יחסי ממון / הסכם לחיים משותפים וצוואה

איזה הווראות חשוב שיהיו בצוואה

מה זאת צוואה מהלב

איפה מפקידים את הצוואה?

45 דקות הרצאה ו25 דקות זמן לשאלות