Kira- group
☂️☂️☂️

השקעות זה לא רק שוק ההון

24/01/2022
10:45 - 11:45
השקעות
יזמות
נדלן
שוק ההון

רשומות (450/450)

למי מיועדת ההרצאה:

שולטות

על מה נדבר:

כולם מדברים על זה, כל אחד מהצד שלו.

מעטים לדעתי מציגים את הנושא כמוני בהרצאה זו כאשר אני נותנת סקירה והסבר על 3 סוגי השקעות שונים: - שלושה רבדים שלא מדברים עליהם – הראשון: מוכר יותר הוא שוק ההון. השני, פחות מוכר הוא תחום ההשקעות האלטרנטיביות. בהרצאה, אסביר מה זה עולם ההשקעות הזה ואילו סוגי השקעות אלטרנטיביות יש היום. מעבר לזה, נסקור גם את הקודקוד השלישי בתחום ההשקעות שהוא תחום הנדל"ן וגם פה נבין אילו סוגי השקעות שונים יש בנדל"ן (רמז: לא הכל רק נדל"ן למגורים).

שלושה קודקודים של משולש אחד - לא ככ מבינות אבל מסקרן?

בואו להרצאה.