Ora Cohen

Joy2Move

אורח חיים בריא אינדיבידואלי
10 שעורים במחיר של 9 שעורים
בריאות גוף ונפש

אימונים קבוצתיים 

אימון אישי לאורח חיים בריא בשילוב תזונה לתנועה מתאימה

פרטי ההטבה לחברי הקהילה:

ההטבה תתואם לכל פונה באופן אישי

הטבות נוספות

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש