מידע׳לה

תשלום ארנונה

רשומים

i

למעבר לתשלום ארנונה-> לחצו להתעניינות!

מה זה בכלל ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל על מי שמחזיק (מתגורר, או בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס) במבנים וקרקעות.

בסיס חיוב הארנונה הוא שטח היחידה, והחיוב נקבע על פי התקופה בה החזיקו בנכס, סוג הנכס, השימוש בנכס בפועל ולפי האזור בו נמצאת היחידה.

בדירות מגורים נקבעו ארבעה אזורים וארבעה סוגים הקובעים את חיוב הארנונה. רשימת האזורים והרחובות הכלולים בהם, הסוגים והסיווגים מפורסמת ב"צו המיסים" הנמצא באתר העירוני.

מתי צריך לשלם את הארנונה?

את הארנונה צריך לשלם או להסדיר תוך 30 ימים מקבלת הודעת החיוב השנתית (או הראשונה, למי שנכנס לדירה באמצע השנה). מידע לגבי הסדרי התשלום כאן

אם קיבלת את הודעת התשלום השנתית, המשמעות היא שצריך להתארגן על תשלום או הסדרת הארנונה עד לסוף חודש ינואר.

חיוב בארנונה שלא שולם או הוסדר בתוך 30 ימים הופך לחוב ארנונה, ומתחיל לצבור ריבית (בגובה 0.5% בחודש) והצמדה, עד למועד התשלום.

לכן חשוב מאוד לדאוג ולטפל בכל הנושאים הקשורים בארנונה בזריזות. מי שמשלם באיחור ישלם יותר!

אבל אנחנו שותפים בדירה!

בדירות שותפים, העירייה רואה בכל השותפים (ביחד, ולחוד) חייבים בכל חיוב הארנונה. כלומר, באחריות כל אחד מהשותפים לוודא שהארנונה משולמת או מוסדרת בזמן, כי מבחינת העירייה כל אחד מהשותפים חייב במלוא גובה החוב. כל אחד יכול להתקשר ולשלם "את החלק שלו", או כל סכום כנגד חוב הארנונה, אבל מבחינת העירייה, כל עוד יש חוב בחשבון, הוא עדיין חייב בארנונה. לכן, גם אם שילמתם חלק מחוב הארנונה, מומלץ לוודא שכל השותפים שילמו את יתרת החוב.

ומה אם עזבתי את הדירה ואני גר במקום אחר עכשיו?

כפי שהוסבר למעלה, מי שמתגורר בנכס צריך לשלם את הארנונה לתקופה בה הוא גר בנכס. אם הפסקת להתגורר בנכס, צריך להודיע לעירייה על העזיבה שלך (כדי שתפסיק לחייב אותך בארנונה מרגע שעזבת), את ההודעה על העזיבה אפשר לשלוח אלינו באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר. על מנת למנוע מחלוקות עם בעלי הנכס ביחס למועד העזיבה, מומלץ מאוד לצרף להודעה גם אישור מבעל הבית על התאריך, ואם נכנסת לדירה חדשה – גם את חוזה השכירות החדש. בכל מקרה, חשוב מאוד להודיע לעירייה מהר על השינוי שחל בנכס כדי למנוע הצטברות של חובות על שמכם, לתקופה בה לא הייתם בנכס. אם לא הודעתם לעירייה שעזבתם את הדירה, מבחינת החוק – אתם עדיין גרים שם, וייתכן שהיא תסרב לקבל הודעות שנשלחו באיחור ותמשיך לראות בכם חייבים בארנונה. כדאי מאוד גם לוודא שחשבון הארנונה שעזבתם מוסדר או משולם במלואו, כי מבחינת העירייה, אם נותר חוב לתקופה שבה גרתם בנכס – הוא חוב שלכם (וגם של שאר השותפים שגרו בדירה). מידע נוסף באתר העירוני נמצא כאן.

קיבלתי הודעת תשלום! אני צריך לשלם את כל זה תוך 30 יום? כבד עלי.

אין חובה לשלם את הארנונה תוך 30 ימים, אבל כן צריך לכל הפחות להסדיר אותה, וכך לשלם את הארנונה במספר תשלומים במהלך השנה. ההסדר הנוח ביותר מבחינה זו, הוא הסדר הוראת קבע. בהוראת קבע, הארנונה מתחלקת ב-12 תשלומים חודשיים (או במספר החודשים עד לסוף השנה, למי שהצטרף להסדר באמצע), ונגבית אחת לחודש ב-1 או ב-10 ,לבחירתכם. כדי להצטרף להסדר צריך להחתים את הבנק באמצעות אתר האינטרנט של כל בנק או להחתים את הבנק על שובר ההצטרפות להסדר הוראת קבע (המופיע בשובר התשלום או באתר העירוני ) ניתן לבטל את ההסדר בכל רגע, בהודעה בכתב לאגף, או לתיבת הדוא"ל הייעודית שפתחנו לסטודנטים: Starnona@Jerusalem.muni.il.
בנוסף, ניתן לשלם את הארנונה בשוברי תשלום חודשיים או המחאות עד לסוף אותה שנת כספים. לצורך כך יש לפנות למוקד הטלפוני של האגף 02-6296333 או לקבלת קהל (מחלקת מגורים) באמצעות זימון תור או במוקד זימון תורים 3552*.
ניתן גם להתקשר למוקד הטלפוני של העירייה ולשלם חלק מהחוב, לפי בחירתכם – כל שותף את "החלק שלו". שימו לב שאתם לא מותירים חלק מהארנונה לא משולם: מבחינת העירייה, תשלום של חלק מהחוב ("עד סוף אוגוסט", "על השליש שלי בארנונה") הוא לא הסדר. יתרת החוב תמשיך לצבור הצמדה וריבית עד שכולם ישלמו, ומבחינת העירייה, כל חלק ארנונה שלא שולם הוא חוב ששייך גם לכם.

אבל מגיעה לי הנחה בארנונה!

העירייה מעניקה הנחות מארנונה במגוון רחב של מקרים (כדאי לבדוק את הזכאות שלך באתר העירוני), אבל ההנחה המשמעותית ביותר (גם מבחינת כמות, וגם מבחינת הסכום) היא הנחה מטעמי הכנסה, המוענקת למי שההכנסה שלו נמוכה מרף שנקבע על ידי שר הפנים. את הבקשות להנחה אפשר להגיש, בדרך כלל, כבר בתחילת השנה – ברגע שבו קיבלת את תלוש המשכורת האחרון של השנה הקודמת. הטפסים וההסברים נמצאים באתר העירוני. בנוסף, אפשר לצלם את הטופס והמסמכים באמצעות הסמארטפון ולשלוח אלינו באמצעות טופס מקוון

ישנם עורכי דין אשר עורכים חתימות מסודרות על תצהירי הנחה בארנונה, ניתן לבדוק עם אגודת הסטודנטים שלך את המועדים בהם הנציגים מגיעים, ולמסור להם את הטפסים ידנית. בנוסף, ניתן להוציא את התצהיר אצל מידע'לה במרכז צעירים ירושלים  או בבית משפט השלום במרכז העיר, ליד העירייה, מגרש הרוסים, בימי א' – ה' 08:30 – 13:30) ובו יצהיר על ההכנסות שלו.

לתשומת לבכם, משרתי מילואים פעילים, שאינם זכאים להנחה מטעמי הכנסה או להנחה אחרת, זכאים להנחה בארנונה. פרטים נוספים כאן

כדי לקבוע את הזכאות להנחה לשנה הנוכחית, ואת גובה ההנחה שאפשר להעניק לך, העירייה תבקש לראות את ההכנסות שלך במהלך השנה הקודמת, ולוודא שההכנסה הממוצעת בתקופה הזאת נמצאת בטווח שנקבע. ניתן לבחור אם רוצים שהעירייה תבדוק את ההכנסה בשלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת, או את ההכנסה בכל השנה הקודמת. מי שלא עבד (בחלק מהתקופה או בכולה) וגם מי שמרוויח פחות משכר המינימום צריך לצרף לבקשה שלו תצהיר חתום בפני עורך-דין או רשם בית משפט, ובו יצהיר על ההכנסות שלו (אם לא היו הכנסות, הוא צריך להצהיר שלא היו), ודוח ריכוז מקומות עבודה מהביטוח הלאומי. כדאי מאוד למלא את הטופס אחרי שקראת את דף ההסבר למבקשים הנחה המפרט את כל המסמכים שצריך לצרף לבקשה.

ההנחה מוענקת לכל שותף בנפרד (או במשותף, אם מדובר בבני זוג). מומלץ שכל השותפים יגישו את בקשות ההנחה שלהם במועד אחד – כך אפשר לטפל בכולם ולקבוע סופית כמה ארנונה צריך לשלם.

לא שילמתי את הארנונה כי אני שקוע בלימודים!

(וגם השותף לא זז עם הטפסים של ההנחה ובכלל אני עוזב את הדירה בסוף כסלו / תחילת נובמבר)

במהלך השנה, העירייה שולחת עד ארבע הודעות למי שלא שילם או הסדיר את חשבון הארנונה השנתי. בפברואר נשלחת לכתובת הדירה תזכורת לתשלום הארנונה. בתחילת מאי נשלחת, לכתובת הדירה וגם לכתובת במשרד הפנים, התראה ראשונה בדואר רשום. אחרי כחודש נשלחת, לאותן כתובות, התראה מיידית בדואר רשום. מי שלא שילם או הסדיר את חוב הארנונה שלו אחרי משלוח ההתראה השנייה, העירייה תפעל כדי לגבות ממנו את הכסף שחייבים לה. שימו לב, פרק הזמן בו מוטלים עיקולים בבנק "נופל" על מועדי הבחינות באוניברסיטה, ולא מומלץ ללמוד למבחן באולם קבלת הקהל. פעולות הגבייה מתחילות בדרך כלל בעיקול שמוטל על חשבון הבנק, ועשויות להגיע עד כדי תביעה משפטית שמוגשת נגד השותפים שלא שילמו את החוב (זכרו, גם אם השותף לא שילם – זה עדיין החוב שלכם). העירייה אינה שמחה לפתוח בהליכי אכיפה – אנא, דאגו להסדיר את חוב הארנונה ואת ההנחות, מוקדם ככל האפשר, והודיעו לעירייה בהקדם אם יצאתם מדירה או שנכנסתם אליה.

אני לא מקבל התראות או הודעות – תוכלו להודיע לי בדרך נוספת?

במטרה לשפר את השירות ולהימנע מנקיטת הליכי אכיפה הכרוכים בחוסר נעימות מצד כל הגורמים, העירייה שולחת הודעות מייל ו- SMS לתושבים שיתנו לכך את הסכמתם. ההודעות יכללו מידע על משלוח החיוב השנתי ועל ההתראות שנשלחות אליכם כדי שתוכלו להישאר עם היד על הדופק ולטפל בארנונה לפני שמתחילים הליכי אכיפה. ניתן להצטרף באמצעות האתר העירוני בטופס מקוון כאן ולציין את פרטי הקשר (דוא"ל ונייד) אליהם תרצו שנשלח לכם את העדכונים.