צעירים להשכלה
מגזר כללי, מגזר ערבי

תכנית ״צעירים להשכלה״ במסגרת מנהל קהילתי מורשה

רשומים

i

תכנית "צעירים להשכלה" הינה תכנית ליווי לצעירים בסיכון הלומדים לתואר ראשון בקרימינולוגיה.

לאילו מגזרים מתאים הארגון?

מגזר ערבי, מגזר כללי, דוברי ערבית שפת אם

אנחנו מחפשים מלגאים ומלגאיות להשתתפות במגוון פרויקטים בקהילה.

המלגאים ילמדו את הסטודנטים בתכנית ושאר המשתתפים מאוד ייעזרו במלגה ויתנדבו במסגרות שונות בקהילה.

ההתנדבות תתבצע במרכז קהילתי מורשה.

על המלגאים והמלגאיות למלא 130 שעות התנדבות בסה"כ, ועוד 10 שעות העשרה דרך מרכזי הצעירים ומידעל'ה = 140 שעות מלגה סה"כ.

מספר תקנים: 20

דרישות מלגה:

דרישות קדם:

החניכים הינם בצעירים בסיכון אשר אין להם שום עורף משפחתי ומתמודדים עם מצב כלכלי מאוד לא פשוט. כמו כן, הלימודים דורשים מהם כוחות רבים ולכן הפניות שלהם להתנדבות הנה מוגבלת והם זקוקים למכסת שעות מופחחת על מנת לקבל את המלגה.

דרישות מיון:

קבלה לפי השתייכות לתכנית ״צעירים להשכלה״


מייל ליצירת קשר: rachel@young-jerusalem.org.il