ליז שכונה צעירה פסגת זאב
מגזר כללי, מגזר ערבי, עולים חדשים

מינהל קהילתי פסגת זאב

רשומים

i

מינהל קהילתי פסגת זאב הוא אירגון חברתי קהילתי המאפשר לתושבי השכונה לקחת חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות בקהילה. הקמתו היא פועל יוצא של צרכי הממסד ותביעת התושבים. בראש המינהל הקהילתי ניצבת הנהלה המורכבת מתושבים שנבחרו בהליך דמוקרטי על ידי תושבי השכונה ומנציגי עיריית ירושלים והחברה למתנ"סים.

מנהל המינהל הקהילתי וצוות העובדים כפופים להחלטות ההנהלה המתוות למעשה את מדיניות הפעולה. חברי ההנהלה יושבים בראשות וועדות קהילתיות שתפקידן לאפשר הן לגופים הפועלים בשכונה והן לתושבים לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות בנושאים השונים.

פעולות המינהל נחלקות לשתיים. האחת, הפעלה ישירה של תכניות פעילות במגוון רחב של נושאים. השנייה, תכלול והתוויה של תהליכים אסטרטגיים בכלל התחומים הקשורים לחיי הקהילה (ביטחון, פנאי, איכות סביבה, תכנון, העשרה וכיו"ב).

לאילו מגזרים מתאים הארגון?

הסטודנטים המגישים מועמדות למלגה דרך המנהל הקהילתי יכולים להיות מגזר כללי, עולים חדשים, חיילים בודדים, דוברי צרפתית שפת אם, דוברי אנגלית שפת אם, דוברי רוסית שפת אם, דוברי ערבית שפת אם.

אנחנו מחפשים מלגאים ומלגאיות להשתתפות במספר סוגי פרויקטים:

1.מרכז למידה לעולים חדשים.

2.תוכנית אח בוגר- חונכות לילדים למשפחות חד הוריות.

3.מתנדבים בפאב הקהילתי במגוון תפקידים.

4.בתוכניות של הגיל השלישי.

5.בתוכניות של צרכים מיוחדים- הוסטל, מועדון רעות, תוכנית חלונות.

6.קידום יוזמות קהילתיות פרי הסטודנטים בתחומים שונים.

ההתנדבות נעשית במהלך שנת הלימודים האקדמית, 6 שעות בשבוע. 

על המלגאים והמלגאיות למלא 130 שעות התנדבות בסה"כ, ועוד 10 שעות העשרה דרך מרכזי הצעירים ומידעל'ה = 140 שעות מלגה סה"כ.

מספר תקנים: 12

דרישות מלגה:


דרישות קדם:

נשמח במיוחד לקבל למלגה סטודנטים וסטודנטיות דוברי שפות, בדגש על רוסית, וסטודנטים לתארים בחינוך, עבודה סוציאלית וכדומה.

דרישות מיון:

לאחר הגשת המועמדות לביצוע המלגה דרך המנהל הקהילתי בפסגת זאב,

יתקיימו ראיונות פרונטלים לסטודנטים ולסטודנטיות עבור בדיקת התאמה לתפקידים ספציפים שיש בהם צורך במינהל הקהילתי.

הסטודנטים והסטודנטיות יישלחו קו"ח, ולאחר מכן תתקיים ועדה הבוחרת את הסטודנטים לפי קריטריונים והתאמה.

מייל ליצירת קשר: pisgat.yaad@gmail.com