קרן אדלר

קורסים והכשרות - עדכונים

רשומים

i

קבוצת הוואטסאפ שקטה לעדכונים בנוגע לקורסים והכשרות לצעירים ברחבי ירושלים
בקבוצה נעדכן על אופציות להכשרות מקצועיות וקורסים להתפתחות תעסוקתית