רוזי מוסרי
Olim

JLM Events for olim

 

אירועים בירושלים לעולים צעירים

Join us on Telegram to discover events happening for young olim in Jerusalem