עירית פישר

משוחררים ומשוחררות JLM

חיילים משוחררים

 

93+
2

מרכז צעירים מרכז לכם, משוחררים ומשוחררות משירות, כל מה שאתם צריכים לדעת אחרי השחרור.
קבוצה שקטה, עדכונים בלבד. תצטרפו, שלא תפספסו כלום.