מרכז צעירים ירושלים

התנדבות JLM

התנדבות
חיילים משוחררים

רשומים (138)

קבוצה שקטה המיועדת לעדכוני התנדבות של יוזמות עירוניות ואחרות בשת"פ עם עיריית ירושלים.