עירית פישר

התנדבות JLM

התנדבות
חיילים משוחררים

רשומים

קבוצה שקטה המיועדת לעדכוני התנדבות של יוזמות עירוניות ואחרות בשת"פ עם עיריית ירושלים.