IsraHelp - English

ארכיון העדויות הישראלי של מתקפת ה7 באוקטובר 2023, בקשת עזרה לאיסוף עדויות!

רשומים

i

פרטים נוספים על היוזמה:

אנו, קבוצת דוקטורנטים מבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, התחלנו לאסוף, לרכז, לסווג ולקטלג את העדויות המתפרסמות כעת בכלי התקשורת וברשתות החברתיות.

אנחנו שואפים להקים ארכיון שישמר את עדויות הניצולים למען מחקר היסטורי עתידי ולטובת הנגשת החומר הגולמי לציבור הרחב.


אנחנו פונים כעת לציבור בבקשה לסייע לנו באיסוף עדויות נוספות.

אם נתקלת בעדות מטעם שורדי המתקפות על עוטף עזה, נשמח לקבל את תוכן העדות וכמה פרטים בסיסיים עליה דרך הטופס הבא:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9mG3X9HDvKYZxQaPLU_kFd2rb3ii70Yo-SN4J3qjEkIMTgg/viewform