ICE Israeli community Europe

ICE, הקהילה הישראלית באירופה, היא ארגון ללא מטרות רווח שנוסד כדי לתת מענה לקהילות של מהגרים ישראלים ברחבי אירופה. העמותה פועלת לפיתוח מרכזי פעילות בערים שונות באירופה, עם קהילה גדולה של עולים ישראלים שאין לה מענה מדויק לצרכי הקהילה המרובים.

חזון הארגון הוא שמרכזי הפעילות ישמשו בית לחברי הקהילה, ייענו על צרכיהם השונים והייחודיים ויחזקו את הקשר שלהם לתרבות הישראלית ולזהות היהודית. ICE פועלת בכל מרכז פעילות בשיתוף הקהילה המקומית ומהווה חממה ליוזמות קהילתיות שנוצרו מתוך הקהילה.

ICE מנהלת מרכזי פעילות ב-4 מדינות: Zusammen Berlin ו Zusammen Frankfurt בגרמניה, Zusammen Vienna באוסטריה, Mazi Athens ביוון ו-Juntos Barcelona  בספרד. הארגון צפוי להרחיב את פעילותו לערים נוספות בשנים הקרובות.

  

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש