דיווחי מלגאים | מלגות גבעתיים

קיימות ואיכות הסביבה

 

המלגאי יפעל לקידום וריכוז של קורס גינון קהילתי וליווי הקמת גינה קהילתית חדשה בגלבוע, הוצאה לפועל של פרוייקט "אתרי טבע עירוני".

תמיכה מטלות השוטפות של היחידה לאיכות הסביבה וביניהן – קול קורא ליוזמות תושבים, תמיכה באירועים סביביתיים שהיחידה יוזמת, ומענה למפגעי ריח,רעש וזיהום אוויר.

פרופיל מועדף: בעל/ת רקע בתחום הסביבה/ חקלאות/ אקולוגיה.

מלגות פעילות לדיווח שעות

לא נמצאו תוצאות התואמות את החיפוש