מלגות לשנת הלימודים תשפ"ג

תיאור תהליך בחינת הבקשות למלגה

תיאור תהליך בחינת הבקשות למלגה

תחום המלגות העירוני מנוהל על ידי קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר).

תהליך בחינת הבקשות מתבצע על ידי מדור המלגות במחלקת הצעירים, בשיתוף רכזי המסלולים השונים, המוצעים לפעילות עבור הסטודנטים.

הקריטריון העיקרי לבחירה, הוא התאמה גורפת למסלול שאליו מוגשת הבקשה: מבחינת ניסיון מקצועי, מבחינת תחום לימודים (נוכחי או לימודי עבר), ומבחינת זמינות לפעילות – כל אלה בהתאם למסלול המדובר.

✔ סטודנטים אשר ימצאו מתאימים על בסיס קורות החיים יזומנו לראיון אצל רכז המסלול.

✔ הודעה בכתב על קבלה/אי קבלה תשלח בכתב לכל מועמד. 


במקרה של מועמדים עם נתוני התאמה דומים

יובא בחשבון גם הרקע האישי / כלכלי של הסטודנט/ית, בהתאם למסמכים תומכים.

תינתן קדימות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה מקרן המלגות בעבר.

תינתן עדיפות לסטודנטים שהינם תושבי גבעתיים לפחות שנה, במועד הגשת המועמדות.