מלגות לשנת הלימודים תשפ"ד

תהליך בחינת הבקשות למלגה

תיאור תהליך בחינת הבקשות למלגה

תחום המלגות העירוני מנוהל על ידי קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר).

תהליך בחינת הבקשות מתבצע על ידי מדור המלגות במחלקת הצעירים, בשיתוף רכזי המסלולים השונים, המוצעים לפעילות עבור הסטודנטים.

הקריטריון העיקרי לבחירה, הוא התאמה גורפת למסלול שאליו מוגשת הבקשה: מבחינת ניסיון מקצועי, מבחינת תחום לימודים (נוכחי או לימודי עבר), ומבחינת זמינות לפעילות – כל אלה בהתאם למסלול המדובר.

במקרה של מועמדים עם נתוני התאמה דומים

יובא בחשבון גם הרקע האישי / כלכלי של הסטודנט/ית, בהתאם למסמכים תומכים.

תינתן קדימות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה מקרן המלגות בעבר.

תינתן עדיפות לסטודנטים שהינם תושבי גבעתיים לפחות שנה, במועד הגשת המועמדות.

הערות

מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שיש להם יתרה של 20 נקודות זכות לפחות.

מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שהם רשומים לשני קורסים סמסטריאליים לפחות, ובכפוף להמצאת טופס אישור על היקף הלימודים בסיום כל סמסטר.

זכאות סטודנטים למלגה כפופה לקבלת אישור לימודים תקף עבור סמסטר א' וסמסטר ב'.

עתודאים ותלמידי מכינות קדם אקדמאיות, אינם יכולים להגיש מועמדות למלגה הנ"ל.

סטודנטים שיימצאו זכאים למלגה, יתבקשו לדווח על שעות המלגה באפליקציה ייעודית.

במידה ופרטי חשבון הבנק של מלגאי/ת ישתנו במהלך השנה, עליו/עליה יהיה לעדכן את מחלקת הצעירים במייל, ולשלוח עם העדכון אישור ניהול חשבון בנק.