בית תפילה ישראלי | Beit Tefilah Israeli
High Holidays 5783

שחרית ראש השנה 26.9 | Rosh Hashana Morning Service

חגים
מוזיקה
קהילה

רשומים (11)


תפילה מוזיקלית של  שחרית לראש השנה עם קריאה בתורה ותקיעת שופר.

בית שלום עליכם, 26.9 9:30, ברקוסביץ' 2, תל אביב